24-5-2016

You can find the English text at the bottom. 

 

Welkom.

Mijn naam is Patrick Schimmel en ik schrijf science fiction.bty

Zo. Dat is er uit. Voor mij is het helemaal nieuw om mijzelf een schrijver te noemen. Ik vind het simpelweg leuk om verhalen en hersenspinsels op papier te zetten of, om precies te zijn, op de computer op te slaan. Het is simpelweg altijd iets wat ik gedaan heb om mijn gedachten te verplaatsen. Onlangs heb ik dit herontdekt en nu ben ik enkele maanden onderweg om een roman te schrijven en de nieuwe ideeën blijven zich opstapelen. Sommige verhalen zullen in het Nederlands zijn, sommigen in het Engels.

Het is allemaal al begonnen toen ik nog een kind was, fantaserend over de toekomst, andere werelden en culturen, superkrachten. Mijn liefde voor de sci-fi komt vooral van films, die ik al keek toen ik er waarschijnlijk te jong voor was. Alien, 2001: A Space Odyssey, Blade Runner om een paar echte klassiekers en persoonlijke favorieten te noemen. Je kunt je niet voorstellen hoe vaak ik Blade Runner gezien heb. De kernreden achter mijn liefde voor science fiction is het oneindige gebied waar je verbeelding je naar toe kan brengen en hoe wij als mensen reageren op bijvoorbeeld planeten, nieuwe werelden, buitenaards leven, het eeuwige leven, om er maar een paar te noemen. Wat zal er gebeuren als je een simpele aardling in een buitengewone situatie stopt. Het is een genre waar bijzondere inspiratie vaak wordt aangeboord en waar ondanks het gebruik van karakters die dicht bij de lezer liggen, alles mogelijk is.

Op dit moment, ben ik vooral mijn schrijfstijl aan het ontdekken en uitbreiden, oefenen dus. Ik ontwikkel nieuwe verhaalideeën, nieuwe settings met als doel om te ontdekken wat ik allemaal kan als schrijver. Het uiteindelijke doel is om iets te schrijven wat ik zelf ook leuk zo vinden om te lezen. Op mijn blog, hier op patrickschimmel.nl, zal ik updates posten, inspiratie of gewoon kletsen over het proces. Ik hoop vooral dat jullie mijn verhalen kunnen waarderen.

De mailinglijst zal actief zijn vanaf 30 Juni. Deze website wordt voornamelijk Engels begeleid, hetzelfde geldt voor de e-mails, maar waar nodig staat er een vertaling.

Schrijven is niet het enige wat ik doe. Enkele van mijn andere activiteiten omvatten: Muziek Blogging (Ears Are For Feeling), pop-journalistiek, Biologie studeren, plaatjes draaien en een enorme sportfanaat zijn.

Voor meer professionele info verwijs ik jullie graag door naar  LinkedIn . Wees niet bang om contact op te nemen omtrent meer informatie over mijn professionele carrière. Overigens ben ik op zoek naar een baan en uitdaging, vanaf April 2017, in de moleculaire ecologie en het bijbehorende onderzoek.

Op deze link vind je mijn CV online (binnenkort beschikbaar).

Bedankt.

 

English:

Welcome.

My name is Patrick Schimmel and I am a science fiction writer,

I am relatively new to the whole aspect of calling myself a writer. But hey, I like putting up stories on paper, or in… well… my computer. Writing is just something I’ve always done to just set my mind off. Recently when things were not going particularly well for me, I rediscovered it. Now that I am working on my first try at a novel for a few months, new stories keep coming in. Some will be in English, some will be in Dutch.

It all started when I was a kid, fantasizing about the future, other worlds, superpowers. My love for Sci-fi comes from movies mostly, which I watched when I was, probably, way too young. Alien, 2001: A Space Odyssey, Blade Runner, just to name a few. You cannot imagine how often I have seen Blade Runner. The core of why I love science fiction is the limitless of where your imagination can take you combined with how we as humans would respond to those planets, worlds, aliens, eternal life, just to name a few. What would happen if you put a puny earthling in an extraordinary situation? It’s the genre where true inspiration is often found and where, while talking about ordinary men and women, everything is possible.

Right now, I am mostly practicing, drawing up story ideas, creating new worlds, becoming a better writer. Trying to write something I would love to read myself. On my writer’s blog, I will post updates, inspiration or just simply chatter. But most of all, I hope you enjoy my stories.

Mailing List will be active from 30th of June and on.

Obviously, writing is not the only thing I do.A few of my other activities include: Music blogging (Ears Are For Feeling), pop-journalism, studying biology, Record-spinning, and being a sports fanatic.

For more professional info I would like to refer you to: LinkedIn . Don’t be afraid to contact me for information concering my professional career. I am looking for a job starting around April 2017 in molecular ecology research.

I’d like to refer to this link for my online CV (soon available).

 

Cheers,